<<< ZPĚT

 

Postup při odstraňování ledu z vozidla a nákladu

Novelou zákona č.361/2000 Sb. - ještě nenabyla účinnosti (ještě musí projít senátem a poté podepíše prezident) se zavádí:

"Řidič nesmí ... řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích".

Vyvstává otázka, jak tuto povinnost zajistit?

Zde Vám přinášíme reakce státní správy:

>>> Ministerstvo dopravy ČR

>>> Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

>>> Státní úřad bezpečnosti práce

Zde je dotaz, zaslaný MD, MPSV, SUIP, MV ČR a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. MVČR odpovědělo, že to není v jejich gesci a Výzkumný ústav nereagoval. MD odpovědělo teprve až po naší přímé intervenci přes ministra dopravy.

>>> Dotaz

    

 

<<< ZPĚT

 

Martina Horníčková   Lužickosrbská 13, Šumperk, 78701   telefon: 583 215 661, mobil: 608 474 384   e-mail: autoskola@hornickovaautoskola.cz

© ZděS 2013