<<< ZPĚT

 

ZÁKAZY JÍZD

    

§ 43 OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

(1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a)  v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen „den pracovního klidu“) v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b)  v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,

c)  v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

            

(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům,2) potahovým vozidlům2) a ručním vozíkům2) o celkové šířce větší než 600 mm

a)  v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b)  v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c)  v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

 

<<< ZPĚT

 

Martina Horníčková   Lužickosrbská 13, Šumperk, 78701   telefon: 583 215 661, mobil: 608 474 384   e-mail: autoskola@hornickovaautoskola.cz

© ZděS 2013