ÚVODNÍ
STRÁNKA

PŘIHLÁŠKA
KE ŠKOLENÍ

SLUŽBY
PRO DOPRAVCE

ZDRAVOTNÍ
PROHLÍDKY

BEZPEČNOST PRÁCE
V AUTODOPRAVĚ

PRÁCE
AUTOŠKOLY

 

PROČ SI VYBRAT NAŠE STŘEDISKO?

Držitel profesní způsobilosti řidiče se musí účastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu nebo zápisu profesní způsobilosti v řidičském průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

U NÁS ROZHODUJE PŘÍNOS
Nabízíme ty nejlepší školitele. Jde nám o kvalitu. Místo teoretiků je cennější vyslechnout si zkušenosti těch, kteří ve svém oboru opravdu něco dokázali.

NEPLÝTVÁME ČASEM ŘIDIČŮ
Snažíme se o praktičnost školení, minimum teorie a obecného tlachání. Důležité jsou kvalitní a aktuální informace.

UPOZORŇUJEME VÁS SMS NA TERMÍN PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ

 

NEJBLIŽŠÍ
TERMÍNY ŠKOLENÍ

Čt 17.5.2018 v 15:00 hod.

Čt 7.6.2018 ve 15:00 hod.

Čt 23.8.2018 ve 14:30 hod.

Čt 6.9.2018 ve 14:30 hod.
So 6.10.2018 v 8:30 hod.
Čt 18.10.2018 ve 14:30 hod.

Další termíny
školení profesní způsobilosti
budou postupně doplňovány.

ELEKTRONICKY LZE
PODAT PŘIHLÁŠKU
K PRAVIDELNÉMU ŠKOLENÍ MINIMÁLNĚ
5 DNÍ PŘED DATEM ŠKOLENÍ

 

 

ABYSTE NEPŘIŠLI O VAŠI PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
MUSÍTE ABSOLVOVAT KAŽDÝ ROK ŠKOLENÍ!!!

 

 

P O Z O R
Školit řidiče
může pouze akreditované
„školící středisko“
a nikoli běžné autoškoly
bez kompletního technického
a odborného zázemí!

 

Přednášet a na dotazy
budou odpovídat:

Školení zajistí kvalifikovaní lektoři na profesionální úrovni, držitelé osvědčení odborné způsobilosti ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě (zák. č.111/94 Sb.), lektoři se specializací na funkci a práci s tachografy, specialisté na bezpečnost práce při provozování silniční motorové dopravy - osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

Naše školící středisko

Vám zajistí kromě kvalitního proškolení řidičů nákladních vozidel i autobusů také následnou poradenskou činnost při provozování silniční dopravy, bezpečností práce při provozování dopravy a povedeme Vám nutnou administrativní agendu řidiče s upozorněním dalšího povinného školení, aby nedošlo k propadnutí platnosti profesního průkazu, a to vše v ceně školení.

AKTUÁLNÍ OSNOVA
ŠKOLENÍ 2018

·    Co kontroluje státní odborný dozor a inspektoráty bezpečnosti práce

·   Aktuální výměny řidičských průkazů s profesní způsobilostí 

·  Vybraná pravidla pro řidiče nákladních vozidel

· Kompetence Policie ČR, Vojenské policie, strážníků Obecní policie a Celní policie.

· Přestupky v silničním provozu – bodový systém – chystané změny

· Výklad vybraných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

· Vliv alkoholu na řidiče - / názorná zkouška za použití speciálních brýlí simulujících vliv alkoholu /.

· Nařízení ES č. 561/2006 – režim řidiče doby řízení, doby odpočinku, práce s tachografem – kontroly, sankce

· Správné používání karty řidiče - sankce za chybné používání nebo zneužití

· Zásady bezpečné jízdy a defenzivní jízda a zásady poskytování první pomoci při dopravní nehodě

 

 

 

Martina Horníčková   Lužickosrbská 13, Šumperk, 78701   telefon: 583 215 661, mobil: 608 474 384   e-mail: autoskola@hornickovaautoskola.cz

© ZděS 2013