ÚVODNÍ
STRÁNKA

TERMÍNY
ŠKOLENÍ

PŘIHLÁŠKA
KE ŠKOLENÍ

ZDRAVOTNÍ
PROHLÍDKY

BEZPEČNOST PRÁCE
V AUTODOPRAVĚ

PRÁCE
AUTOŠKOLY

   

NOVÁ SLUŽBA PRO DOPRAVCE

S používáním tachografu je dána povinnost stahovat a zpracovávat údaje z tachografu
a uchovávat je po dobu
1 roku dle ES č.561\2006.

Časové intervaly stahování dat stanovuje Nařízení (EU) č. 581\2010 na:
     max. 90 dnů - z tachografu
     max. 28 dnů -  z karty řidičePoté musí být zpracován výkaz a to i tehdy, pokud vozidlo ve vybraném
časovém období nemělo výkon – povinnost vyplývá z §10 odst.3 –
Zákona o státní statistické službě 89/1995 Sb.

Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.

 

Martina Horníčková   Lužickosrbská 13, Šumperk, 78701   telefon: 583 215 661, mobil: 608 474 384   e-mail: autoskola@hornickovaautoskola.cz

© ZděS 2013