zpět na úvodní stránku

Ministerstvo dopravy změnilo pravidla ve vydávání paměťových karet řidičů

Od 1. prosince 2012 se Ministerstvo dopravy rozhodlo změnit stávající praxi v oblasti archivace paměťových čipových karet pro řidiče autobusů a vozidla nad 3,5 t (dále PKŘ), na nichž se zaznamenává doba řízení včetně přestávek.

Držitelé si po obdržení nové karty budou moci staré karty dočasně ponechat s tím, že je nejpozději do 60 dnů po uplynutí doby platnosti úřadu odevzdají ke skartaci. Zásada, že řidič smí držet pouze jedinou platnou PKŘ touto změnou nebude narušena, neboť karta s uplynulou platností je palubní jednotkou odmítána jako nefunkční a dále může sloužit pouze jako výkazní médium.

Ministerstvo dopravy k tomuto kroku přistoupilo z důvodu množících se případů, kdy orgány silničních kontrol, především v jiných členských státech Evropské unie, požadují dokládání činností řidiče v 28 dnech předcházejících dni kontroly výlučně předložením paměťové karty řidiče, čímž dochází ke konfliktu se stávající právní úpravou vydávání karet v České republice, a řidičům za tento stav může být uložena pokuta.