zpět na úvodní stránku

Postup při odstraňování ledu z vozidla a nákladu

 
Novelou zákona č.361/2000 Sb. - ještě nenabyla účinnosti (ještě musí projít senátem a poté podepíše prezident) se zavádí:

„Řidič nesmí (...) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“.

Vyvstává otázka, jak tuto povinnost zajistit?

Zde je dotaz, zaslaný MD, MPSV, SUIP, MV ČR a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. MVČR odpovědělo, že to není v jejich gesci a Výzkumný ústav nereagoval. MD odpovědělo teprve až po naší přímé intervenci přes ministra dopravy.

Zde Vám přinášíme reakce státní správy: