zpět na úvodní stránku

Neplatné psychologické

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření dle I. bodu 1. „zakázán s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách“.

Dle uvedeného se Ministerstvo dopravy domnívá, že není možné provádět dopravně psychologické vyšetření požadované zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Smyslem tohoto a dalších zákazů je, aby nedocházelo ke kontaktu mezi lidmi a šíření COVID-19.

Jak má postupovat řidič, kterému v období platnosti karantény končí platnost dopravně psychologického vyšetření?

  • Vzhledem k situaci, že dopravní psychologové nemohou provozovat v období stanoveném usnesením vlády svou činnost, není možné povinné dopravně psychologické vyšetření absolvovat. Viz výše.
  • Pokud by došlo ke kontrole kontrolními orgány v době, pro která platí omezení vykonávat činnost dopravních psychologů a zároveň by v této době končila platnost dopravně psychologického vyšetření, je nutné přistupovat kontrolními orgány individuálně ke konkrétním případům.
  • Domníváme se, že je možné postupovat jako v případě jiných dokladů, například řidičského průkazu, jejichž platnost uplyne v době trvání nouzového stavu, kdy řízení s takovým průkazem z pohledu možného přestupku postrádá zavinění (řidič nemohl ovlivnit vyhlášení zákazů a nouzového stavu – vyšší moc) a nedochází tak k naplnění všech znaků přestupku. Policie České republiky by měla při silniční kontrole toto respektovat a nepokutovat. Samozřejmě musí být dána příčinná souvislost mezi nouzovým stavem a propadlým dokladem.

Jak jsme se bavili, výše uvedené platí k dnešnímu dni.

Situace se může změnit, dle rozhodnutí vlády.

Doufám, že Vám výše uvedené odpovědi zodpověděli Vaše dotazy. V případě pochybností či dotazů nám neváhejte napsat.

S pozdravem
Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů
MINISTERSTVO DOPRAVY
e-mail: stanislav.dvorak@mdcr.cz
tel.: + 420 225 131 630