zpět na úvodní stránku

termíny školení

So 15.12.2018 v 8:30 hod. PLNO

St 19.12.2018 v 8:30 hod. PLNO

Čt 20.12.2018 ve 14:30 hod. PLNO

Čt 27.12.2018 ve 13:00 hod.

Čt 3.1.2019 v 8:30 hod. PLNO

Pá 11.1.2019 v 8:30 hod.

So 12.1.2019 v 8:30 hod.

Po 14.1.2019 v 8:30 hod.

Čt 17.1.2019 ve 14:30 hod.

Pá 18.1.2019 v 8:00 hod.

Pá 25.1.2019 v 15:00 hod.

Další termíny školení profesní způsobilosti budou postupně doplňovány.

Elektronicky lze podat přihlášku k pravidelnému školení minimálně 5 dní před datem školení.

Proč vybrat naše středisko?

 
Držitel profesní způsobilosti řidiče se musí účastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu nebo zápisu profesní způsobilosti v řidičském průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

U nás rozhoduje přínos

Nabízíme ty nejlepší školitele. Jde nám o kvalitu. Místo teoretiků je cennější vyslechnout si zkušenosti těch, kteří ve svém oboru opravdu něco dokázali.

Neplýtváme časem řidičů

Snažíme se o praktičnost školení, minimum teorie a obecného tlachání. Důležité jsou kvalitní a aktuální informace.

Upozorňujeme vás SMS na termín pravidelného školení.

Abyste nepřišli o vaši profesní způsobilost, musíte absolvovat školení každý rok!!!

POZOR

Školit řidiče může pouze akreditované „školící středisko“ a nikoli běžné autoškoly bez kompletního technického a odborného zázemí!

Přednášet a na dotazy budou odpovídat:

Školení zajistí kvalifikovaní lektoři na profesionální úrovni, držitelé osvědčení odborné způsobilosti ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě (zák. č.111/94 Sb.), lektoři se specializací na funkci a práci s tachografy, specialisté na bezpečnost práce při provozování silniční motorové dopravy - osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

Naše školící středisko

Vám zajistí kromě kvalitního proškolení řidičů nákladních vozidel i autobusů také následnou poradenskou činnost při provozování silniční dopravy, bezpečností práce při provozování dopravy a povedeme Vám nutnou administrativní agendu řidiče s upozorněním dalšího povinného školení, aby nedošlo k propadnutí platnosti profesního průkazu, a to vše v ceně školení.

Aktuální osnova školení 2018

  • Co kontroluje státní odborný dozor v sil. dopravě a inspektoráty bezpečnosti práce
  • Povinnosti dopravce a co by měl řidič znát dle zák. 111/1994 Sb.
  • Vybraná pravidla pro řidiče nákladních vozidel
  • NOVINKY 2018
  • Přestupky v silničním provozu – sankce - bodový systém
  • Výklad vybraných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – povinnosti řidiče
  • Nařízení ES č. 561/2006 – režim řidiče doby řízení, doby odpočinku, práce s tachografem – kontroly, sankce
  • Správné používání karty řidiče - sankce za chybné používání nebo zneužití
  • Zásady bezpečné jízdy a defenzivní jízda a zásady poskytování první pomoci při dopravní nehodě