zpět na úvodní stránku

Jaká poskytujeme školení?

Poskytujeme veškerá zákonem stanovená školení.

Školení řidičů „referentů“

Školení dle §103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) řidičů „referentů“ je cca 2 hodiny a obsahuje změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, témata spojená s bezpečností práce v souvislosti s provozem vozidel, rizika konkrétního zaměstnavatele na tomto úseku a školení z Místního provozního bezpečnostního předpisu konkrétního zaměstnavatele. Školení provádíme výkladem lektora s použitím moderních interaktivních pomůcek. Školení provádíme na naší učebně nebo přímo ve Vaší firmě.

Školení řidičů referentů lze zkombinovat s jinými tématy, například s kurzem defenzivní jízdy, zásad bezpečné jízdy nebo poskytováním první pomoci.

  • Kalkulace ceny je individuální dle počtu řidičů a časové náročnosti.

„Profesní školení řidičů“

„Profesní školení řidičů“ držitelů profesní způsobilosti dle §46-48 zákona č. 247/2000 Sb. probíhá na naší akreditované učebně.

  • Kalkulace ceny je individuální dle počtu řidičů.