zpět na úvodní stránku

Nové vyjímky 561/2006 Sb.

Centrum služeb pro silniční dopravu: Uvolnění režimu řidiče v České republice

Výjimky pro doby řízení a odpočinku stanovené Ministerstvem dopravy skončily. S využitím čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) 561/2006 uvolnila Česká republika dočasně režim řidiče na 30 dnů a to do 14.4.2020.

Nově, na základě návrhu Ministerstva dopravy, však Evropská komise povolila v souladu s článkem 14 odst. 1 nařízení (ES) 561/2006 další výjimky v oblasti dodržování dob řízení a odpočinku takto:

 • Platnost:
  15.4.2020, 00:00 h - 31.5.2020, 23:59h. Pro přepravu jakéhokoliv zboží na území České republiky
 • Vztahuje se na:
  Řidiče nákladních vozidel, kteří z důvodu čekání na hranicích, nebo například z důvodu mimořádných hygienických opatřeníu zákazníka, nemohou dodržet předepsané doby řízení a odpočinku.
 • Co se musí dodržet:
  Nejpozději po dojetí na místo čerpání odpočinku nebo přestávky v řízení zaznamenat důvod odchylky na zadní stranu záznamového listu („kolečko tachografu“) nebo denní výtisk z karty řidiče. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu. Dopravci mají dbát na sociální blaho řidičů.
  Uvedené limity je třeba považovat za maximální a nemohou být v žádném případě překročeny!
 • Povolené odchylky od nařízení (ES) č. 561/2006:
  čl. 6 (1): nahrazení maximálního denního limitu řízení z 9 hodin na 11 hodin;

  čl. 6 (2): nahrazení maximálního týdenního limitu řízení z 56 hodin na 60 hodin;

  čl. 6 (3): nahrazení maximálního čtrnáctidenního jízdního limitu z 90 hodin na 100 hodin;

  čl. 8 (1): snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin;

  čl. 8 (6): odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi (místo šesti) 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku;

  čl. 8 (8): možnost čerpání běžného týdenního odpočinku ve vozidle za předpokladu, že má vhodné spací zařízení pro každého řidiče a vozidlo stojí.
 • Doporučení:
  V mezinárodní dopravě doporučujeme sledovat odchylky povolené jednotlivými členskými státy pro dopravu na jejich území. Dostupné například zde: https://www.euro-controle-route.eu/news/1132/enforcement-measures-covid-19
  Při dodržení podmínek a řádném zdůvodnění budou kontrolní orgány v EU tyto odchylky tolerovat.